Παρά τις πολλές οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Κοινοτικό Συμβούλιο, έχει ήδη αποπερατώσει αρκετά έργα υποδομής και εξωραϊσμού της κοινότητας. Στόχος όλων των έργων που έγιναν, καθώς και αυτών που προγραμματίστηκαν είναι η αναβάθμιση της κοινότητας και η μετατροπή της σε ένα σύγχρονο και ανθρωποκεντρικό χωριό. Μερικά από τα έργα τα οποία έχουν αποπερατωθεί παραθέτουμε πιο κάτω:

 1. Κατασκευή του αποχετευτικού συστήματος της κοινότητας.
 2. Διαπλάτυνση του κύριου δρόμου που ενώνει το Παλαιχώρι με τον Ασκά και το Φτερικούδι.
 3. Κατασκευή της πλατείας του ΚΟΤ
 4. Δημιουργία του πάρκου Αγνοουμένου Χριστάκη Ιωάννου το οποίο περιλαμβάνει παιγνιδότοπο για να μπορούν τα παιδιά να παίζουν με ασφάλεια, χώρους πρασίνου, συνρτιβάνι και φωτισμό. Το πάρκο προσφέρει μια πανοραμική θέα της περιοχής.
 5. Αναπαλαίωση του παλιού Παρθεναγωγείου του χωριού και μετατροπή του σε κοινοτικό κτίριο το οποίο περιλαμβάνει τα γραφεία του κοινοτικού συμβουλίου, ιατρείο και την πλατεία του τιμίου σταυρού η οποία περιλαμβάνει αποχωρητήρια και χώρους πρασίνου.
 6. Ονοματοδότηση και αριθμοθέτηση όλων των δρόμων της κοινότητας.
 7. Δυο νέες γεωτρήσεις για πότισμα των περβολιών.
 8. Αναπαλαίωση Αστυνομικού Σταθμού, σχολείου, παραδοσιακού ελιόμυλου και βρύσης.
 9. Δημιουργία 2 νέων χώρων στάθμευσης. Το ένα θα βρίσκεται δίπλα από την εκκλησία και θα περιλαμβάνει υπαίθριο χώρο εκδηλώσεων. Το άλλο θα είναι στην έξοδο του χωριού προς το Φτερικούδι.

Μερικά από τα προγραμματιζόμενα έργα είναι:

 1. Δημιουργία κεντρικού δρόμου που θα διασχίζει το χωριό για την ευκολότερη διακίνηση των αυτοκινήτων.
 2. Αγορά κτιρίου στο χωριό και μετατροπής του σε χώρο πολλαπλών εκδηλώσεων.
 3. Ολοκλήρωση των πλακόστρωτων μέσα στο χωριό
 4. Ηλεκτροδότηση σε όλη την έκταση της οικιστικής ζώνης.
 5. Αποπεράτωση του έργου για την υδροδότηση της κοινότητας.
 6. Ακόμα δύο διατρήσεις για την άρδευση των περβολιών.