Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Ασκά, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
Ονοματεπώνυμο: Μάριος Ευριπίδου (Πρόεδρος)
Τηλέφωνο: 99470848
E-mail: [email protected]
Ονοματεπώνυμο: Σταύρος Αναστάση (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
Τηλέφωνο: 99606226
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Ελευθέριος Ευριπίδου
Τηλέφωνο: 99427368
Ονοματεπώνυμο: Έλενα Χρίστου
Τηλέφωνο: 99210688
E-mail: [email protected]
Ονοματεπώνυμο: Θεόφιλος Σωκράτους
Τηλέφωνο: 99845982
 E-mail: [email protected]