ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΣΚΑ – ΦΑΡΜΑΚΑΣ – ΚΑΜΠΙ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ασκά ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου χρόνου στην Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016(Ν.70(Ι)2016 γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός (1) εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση γενικών γραφειακών καθηκόντων. ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (ΚΛ. Α2) Α. Απαιτούμενα προσόντα: Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης […]

Ενημερωτικό Δελτίο- Αναθεώρηση και τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής