Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Ασκά, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
Ονοματεπώνυμο: Μάριος Ευριπίδου (Πρόεδρος)
Τηλέφωνο: 99470848
E-mail: mariosapostoloue@gmail.com
Ονοματεπώνυμο: Έλενα Χρίστου (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
Τηλέφωνο: ————
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Ελευθέριος Ευριπίδου
Τηλέφωνο: ————
Ονοματεπώνυμο: Κυριάκος Κυριάκου
Τηλέφωνο: ————
E-mail:
Ονοματεπώνυμο: Θεόφιλος Σωκράτους
Τηλέφωνο: ————
 E-mail: