Αιμοδοσία στον Ασκά 28/12/2019

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 28/12/2019
6+30 μμ
Καφενείο Κ.Ορφανού