2ο Βραβείο Καθαριότητας και Ευπρεπισμού Επαρχίας Λευκωσίας 2018