Τελετή Εγκαινίων του έργου «Πολυδύναμο Κέντρο Ασκά» 17/11/2019